Χρησιμοποιήστε το αριθμό Voucher που σας έχουμε αποστείλει στο e-mail αποστολής της υπηρεσίας και επισκεφτείτε την υπηρεσία παρακολούθησης αποστολής στον ιστότοπο της Easy Mail, που θα βρείτε εδώ.